jobZimulator®
fullsizeoutput_160f.jpeg

Home

Han ligner
en pilot -

mon han

kan flyve?

 

Hvorfor jobsimulationer?

 
DSCF4131.jpg

En overskuelig måde at afklare kompetencer og adfærd.

Et supplement til den traditionelle ansættelsesproces på, der styrker jeres vurderingsgrundlag.

Et bedre afsæt i forhold til udvikling af personale. Hvilke kompetencer har de inden der udvikles og hvor skal de hen? 
Hvad skal der til for at de leverer den adfærd, som jeres kunder forventer?

Case

Forestil jer at I skal ansætte en pilot. Kandidaten kommer til samtale og fortæller på overbevisende måde, at han er er dygtig til at flyve. Han ligner en pilot og han gør det rigtig godt under interviewet, Vi kan lide ham. 

Men kan han flyve?
Inden piloten bliver ansat, kommer han naturligvis en tur i jeres flysimulator, så I kan se ham flyve sit passagerfly i et realistisk og sikkert miljø.

I observerer pilotens adfærd og kompetencer mens han udfører sit job, og I får vished for, at det han siger han kan, harmonerer med det, han i virkeligheden kan.  

Øvelsen taler for sig selv - personens evner som pilot er naturligvis mere relevante, end hvordan han præsenterede sig selv under jobinterviewet.

Eksemplet er jobsimulation i sin simpleste form. Fuldstændig som piloten, der i en flysimulator demonstrerer sine evner til at manøvrere et fly forsvarligt, tager jobsimulationen udgangspunkt i at I får mulighed for at observere, hvordan personen udfører nogle af de opgaver og aktiviteter, der er nødvendige for at få succes i jobbet.

Hvad kan vi så bruge det til?
Struktureret brug af Jobsimulationer som et supplement til Jeres egen måde at ansætte på, sikrer Jer at I ansætter de bedst mulige kandidater.

Struktureret brug af Jobsimulationer som en del af Jeres udvikling af personalet, sikrer Jer at der konstant bliver leveret den adfærdsstandard som, Jeres kunder forventer og som I ønsker at stå på mål for. 

Tag fat i os

Hos jobZimulator® er vi specialister i at vurdere, observere og træne  personale og ledelse på en etisk forsvarlig måde.

Vi hjælper jer med at implementere de nødvendige processer og giver jer værktøjer til selv at tage over.
Alternativt står vi gerne for hele processen.

Det er i dag nødvendigt at gå ny veje for at få succes.

 

 

 

Ud med formodninger, ind med vished

Vi hjælper vores kunder med at få klarhed og vished.

Hos jobZimulator® er vi specialister i at facilitere fair og relevante jobsimulationer, og vores erfaring med at observere og vurdere relevant adfærd hos ansatte og kandidater vil give jer et bedre grundlag for at implementere dette i organsisationen.